Zimbra

Zimbra Inc. vodeća je svjetska kompanija na području open source softvera za komuniciranje i kolaboraciju. Inovativna rješenja namjenjena krajnjim korisnicima i administratorima kompatibilna su s postojećom infrastrukturom i aplikacijama (oboje i open source i proprietary).

Prednosti Zimbra Collaboration Suite (ZCS) rješenja:

  • ZCS integrira cijelu organizaciju - kompatibilan je sa raznolikim okruženjima što znači da Microsoft Outlook korisnici mogu svoj kalendar dijeliti sa Zimbra Desktop korisnicima koje pokreće Linux te sa Apple iCal korisnicima.
  • ZCS usmjerava tijek rada i štedi vrijeme - AJAX preglednik olakšava rad s podacima u inboxu, pruža bolji pregled i olakšava pretragu. Uz pomoć integriranih third party aplikacija moguće je pristupiti CRM podacima, mapama, kartama ili bilo kojim drugim informacijama bez napuštanja trenutno otvorenog sadržaja.
  • ZCS koristi otvorenu tehnologiju - Zimbra server pokreće Linux i Mac OS X te ga se može smatrati open source alternativom za Microsoft Exchenge.

Zimbra Logo

Rješenja nisu ovisna o platformi i podržavaju:

  • server: Linux i Mac OS X
  • desktop: Windows, Linux i Mac
  • borwser: Firefox, Safari i Internet Explorer

Zimbra Inc. utemeljena je 2003. godine.
Od listopda 2007. godine u vlasništvu je tvrtke Yahoo!, a od siječnja 2010. godine Zimbra prelazi u vlasništvo tvrtke VMware.


www.zimbra.com